ORGANISATIE

PRAKTISCH IDEALISME

We leven in een wereld waar de kansen en mogelijkheden ongelijk verdeeld zijn. Dit doet onrecht aan veel mensen en is een bron voor conflicten. We willen dit veranderen door met onderstaande uitgangspunten zelf aan de slag te gaan. Daarmee geven we inhoud en zin aan onze eigen leven. Zo bevorderen we vrede en gerechtigheid en hopen anderen te inspireren.

OVER EMMAUS

Bij Emmaus draait het om mensen. Voor mensen die geen dak boven het hoofd hebben, kunnen onze woon-werkgemeenschappen een rustpunt zijn; een plek waar men woont, werkt en op adem kan komen en weer plannen voor de toekomst kan maken. Waar je zinvol bezig bent in het kringloopbedrijf en samenleeft met anderen. Iedereen binnen de groep is medeverantwoordelijk voor de goede gang van zaken. Op die manier werkt iedereen samen aan zijn toekomst en aan die van anderen. In Nederland zijn op dit moment acht Emmaus woon-werkgemeenschappen elk met eigen accenten in de opvang, de werkzaamheden en de doelen die zei steunen, echter onderschrijft elke Emmaus het gedachte goed van de grondlegger van de beweging; Abbe Pierre. 

ONS TEAM

De bewoners, de vrijwilligers, de medewerkers, de omgeving, onze idealen die maken Emmaus. Bij stichting Emmaus Perspectief ief praten we niet over cliënten, patiënten of daklozen, we hebben vrijwilligers en bewoners. Sommige met een rugzakje, sommige zonder rugzakje. In totaal zijn we met ca. 60 betrokkenen, die Emmaus wekelijks of dagelijks met hun kennis, tijd en arbeid een handje komen helpen. 

Respect, Solidariteit, Samen zijn, iets zinvols doen, heeft iedereen hoog in het vaandel. De stichting heeft 5 medewerkers in dienst welke de bewoners en vrijwilligers begeleiden en mensen de kans geven zichzelf te ontplooien. 

SAMEN STERKER

Door je samen in te zetten voor het helpen van anderen, help je ook jezelf. Het gaat om elkaar steunen, zowel binnen de eigen groep als met betrekking tot mensen buiten Emmaus die nergens anders terecht kunnen.

SOLIDAIR MET KWETSBAREN

Je hebt respect voor een ander en je omgeving. Iedereen heeft recht op een plek om te wonen, te werken en mensen om zich heen te hebben, in een omgeving die duurzaam wordt beheerd.

ZELF REDZAAM EN ONGEBONDEN

Emmaus verdient haar eigen geld en beslist op basis van eigen overwegingen. Emmaus is niet gebonden aan religie of levensovertuiging. Emmaus schept voorwaarden waaronder je regie over je eigen leven kan hebben.

PRAKTISCH IDEALISME

Waar nood of onrecht is, biedt Emmaus concrete steun. Emmaus is een organisatie die zich inzet voor het bestrijden van armoede en sociaal onrecht. Zij doet dit door praktisch aan de slag te gaan met het verwerven van inkomsten voor en mèt mensen die dit nodig hebben. 

NIEUWE KANS VOOR MENS EN MATERIAAL

Emmaus verdient haar eigen geld en beslist op basis van eigen overwegingen. Emmaus is niet gebonden aan religie of levensovertuiging. Emmaus schept voorwaarden waaronder je regie over je eigen leven kan hebben.

WE WERKEN VANUIT ONZE KERNWAARDEN

Wij werken vanuit onze kernwaarden. Deze zijn:

  • Respect tonen
  • Uitgaan van de menselijke waardigheid
  • Solidair zijn met kwetsbaren
  • Eerlijk en transparant zijn
  • Delen
  • Open en gastvrij zijn

We hanteren verder twee overkoepelende principes: Handel eerst en vooral ten behoeve van de meest kwetsbaren en Accepteer en respecteer verschillen.

de_DEDeutsch