OPVANG VAN DAK- EN THUISLOZEN

Alle inkomsten, gegenereerd door Emmaus Perspectief en haar sponsoren, worden aangewend tot het ondersteunen van onze doelen en ons gevecht tegen armoede.

EEN NIEUW BEGIN EN EEN TWEEDE KANS!

Leven in een groep is meer dan leven met meerdere mensen in een huis. Samenleven vraagt betrokkenheid van alle bewoners. Alle mensen moeten elkaar respecteren en van iedereen wordt verwacht dat zij zich verbinden aan de geldende regels en actief bijdragen aan het algemeen belang van de gemeenschap.

Van elke bewoner wordt verwacht dat hij/zij zal meewerken in ons (kringloop)bedrijf. Het werken is een integraal onderdeel van het verblijf bij Emmaus Perspectief. Het stelt bewoners in staat om een dagritme op te bouwen, werkervaring op te doen, opnieuw respect voor zichzelf en anderen te verkrijgen met als doel vanuit zichzelf, met hulp van ons een re-integratie in de maatschappij te bewerkstelligen en kansen voor de toekomst te creëren. 

Alle bewoners werken op verschillende plekken binnen de organisatie: goederen, ophalen en- of bezorgen, woningontruimingen, veegschoon, sorteerwerk, onderhoud van tuinen en gebouwen en diverse taken in het huishouden van de woongemeenschap.

Stichting Emmaus Perspectief is een organisatie die niet verbonden is aan religie, maar het gedachtegoed van haar grondlegger Abbé Pierre als uitgangspunt heeft. Iedereen is welkom bij Emmaus Perspectief. Toch zijn er situaties denkbaar waarin wij geen passende hulp of opvang kunnen bieden. Bijvoorbeeld als de zorgvraag te groot is of wanneer de veiligheid en stabiliteit van de gemeenschap in het gedrang komen.

Een nieuw begin!

Zit je in een probleemsituatie en je wilt een stap zetten om daaruit te komen, dan kan Emmaus een plek zijn waar je die stap kunt zetten. We bieden een plek voor wie dak- en thuisloos is. Een woon- en een werkplek. Je woont samen met anderen, ook komend vanuit een probleemsituatie en met mensen die uit idealisme hebben gekozen voor een leven bij Emmaus. Je werkt mee in het kringloopbedrijf die voor onze woon- werk gemeenschap de bron van inkomsten is.

Omdat wij geen professionele hulpverleners zijn mag er geen sprake zijn van een verslaving of ernstige psychiatrische problematiek. 

Onderdeel van de procedure zijn een intake, proefweek en proefmaand.

de_DEDeutsch